LIFECOACHING.PL COACHING BLOG KONTAKT


LIFE COACHING

WIĘCEJ O COACHING'u

LIFECOACHING

ROZWÓJ OSOBISTY

COACHING

Coaching to przede wszystkim proces poprzez którego możemy osiągnąć, t.j. wydobyć z nas tkwiącego potencjału. Dzięki temu procesowi możemy zarówno polepszyć nasze umiejętności w relacjach z ludźmi, czy też zwiększyć efektywność naszej pracy. Niemalże nieograniczone są możliwości zastosowania coachingu.

Sesja coachingowa odbywa się głównie w formie rozmowy. Główną metodą polega na słuchaniu klienta (coachee) przez coach'a - i zadawaniu wyjaśniających pytań, które pomogą klientowi dojść do rozwiązań i odkryć odpowiedzi dla samego siebie.

Psychoterapeutyczna metoda opracowana przez Carl Rogers w latach 60-tych XX w. opiera się na uważnym SŁUCHANIU. Przekonanie jest takie że w głębi klient zna odpowiedzi na pytania. Coach zaś pomaga wydobyć z niej czy z niego te odpowiedzi i dojść do rozwiązania. Zauważa się że klient częściej jest chętny zaangażować się w rozwiązaniach które sam odkrył podczas sesji coachingowej - aniżeli takie które są narzucone od innych.

Jak Coaching Może Pomóc

Coaching może pomóc w odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak mogę lepiej zarządzać czasem by osiągnąc wszystkie moje cele życiowe?
 • Co powinnam zrobić następnie we swojej karierze wewnątrz organizacji?
 • Jak mogę zredukować stres w pracy lub w domu?
 • Jak mogę wprowadzić lepszą równowagę w życiu między pracą a życiu domowym?
 • Jakie umiejętności potrzebuję by rozwinąć możliwości?
 • Jak mogę polepszyć stosunki z pewną osobą w pracy lub poza pracą?

  Złota Zasada

  Coaching jest oparte na zaufaniu i dyskresji

  Coaching może być skuteczne wyłącznie wtedy kiedy można przedyskutować każdy aspekt sytuacji z którym klient się zmierza. To może zawierać problemy osobiste czy prywatne informacje które muszą pozostać poufne. Przy czym, zapamiętajmy, że zadaniem coacha jest zadawanie odpowiednich pytań by pomóc coachee dojść do własnych wniosków. Dlatego należy pamiętać o dwóch czynnikach podczas procesu coachingu:

 • Coachee przychodzi i przystępuje do sesji dobrowolnie, z własnej woli.
 • Coachee jest mentalnie zdrowy i nie wymaga terapii psychologicznej czy leczenia psychiatrycznego.

  KIM JEST COACH

  Często bywają to profesjonaliści z pokrewnych zawodów, pedagodzy, psycholodzy, psychoteraupeuci, trenerzy lecz nie jest wymóg dla dobrego coachingu. Równie efektywni potrafią być nauczyciele, menedżerowie, sportowcy, duchowni, czy nawet stereotypowy barmani za ladą którzy mają dobre ucho i zadają trafne, odpowiednie i pomocne pytania.

  Zapotrzebowanie dla coachingu w przemyśle, biznesie, administracji czy życia codziennego sprawiło że dziś istnieją specjalistyczne kursy i organizacje poświęcone szkoleniu przyszłościowych coachów, którzy pragną zdobywać efektywne umiejętności kierowania sesjami coachingowymi.

  Są zatrudnieni przez firmy lub ludzi indywidualnych według własnych potrzeb. Najważniejszą zasadą jest to że odpowiedzi na problemy tkwią w nas (coachee) i w odróżnieniu od trenera sportowego, konsultanta czy mentora - nie mówimy co klient ma zrobić - tylko pytajemy i reflektujemy.

  METODA

  Jeden z najczęstszych i efektywniejszych sposobów zorganizowaniu sesji coachingowej odbywa się przez metodę GROW - (akronym od angielskiego słowa 'rosnąć').

  Zakłada się że Coach NIE jest ekspertem w dziedzinie którego dotyczy problem, zaś klient (coachee) przez proces wyjaśnienia reflektuje nad sytuacją.

  Niezależnie od złożoności problemu, czy jest to jednorazowa sesja 45-minutowa, czy wielokrotne sesje 90-minutowe - metoda GROW sprawuje efektywne prowadzenie sesji. Składa się ono z czterech faz:

  1. * Goal (gol/cel) - odpowiada nam na pytanie dokąd zmierzamy, jaki problem chcemy rozwiązać. Psychiatra Carl Jung słynął m.in. z przekonania że trafne ustalanie sprecyzowanego pytania jest kluczem do rozwiązania problemu. Gdy dobrze wiemy na czym polega nasz problem, możemy przystąpić do jego rozwiązywania. Najlepiej jeśli jest to cel SMART (ang. 'mądre'), czyli Specific (specyficzny), Measurable (zmierzalny), Attainable (możliwe do zdobycia), Realistic (rzeczywista), Time-bound (do wykonania w ustalonej przestrzeni czasowym). Podobnie jak matematyczne zadanie z treścią - należy dobrze wiedzieć o co właściwie chodzi w tym zadaniu - zanim przystąpimy nad odpowiedzią. Dobre pytania tu są: Skąd będziemy wiedzieli że osiągneliśmy cel lub rozwiązałeś/-łaś problem?

  2. Reality (rzeczywistość) - czyli gdzie się obecnie znajdujemy w stosunku do celu. Jeśli nasz cel jest miejsce do którego chcemy trafić, musimy znaleść swoją obecną pozycją na mapie zanim przystąpimy do analizy opcji dróg które nas mogą tam dowieść. Jeśli nasz cel to przystań końcowy, faza druga to punkt startowy. Reflektujemy nad obecną naszą sytuacją: Co się dzieje z nami obecnie? (kto, co, kiedy i jak często?) Jakie są z tego skutki? Czy mierzymy już w jakimś kierunku? Czy próba osiągnięcia celu sprowadzi do konfliktu z innymi celami?

  3. Options & Obstacles (opcje i przeszkody) - znając już obecne realia, możemy przystąpić do analizy potencjalnych opcji biorąc pod uwagę te opcje które są faktycznie możliwe i eliminując te które nie są do zrealizowania. Może ten etap wyglądać nieco jak faza burzomózgów, gdzie coach (cierpliwie) dzieli się sugerując potencjalne opcje (już po wycierpieniu odpowiedzi przez coachee'ego) - należy tu tylko przywodzić do odpowiedzi a nie podawać. Niech klient myśli i mówi jak najwięcej. Pamiętaj - to mają być ich rozwiązania! Dobre pytania mogą być tu:

 • A co jeszcze mógłbyś/mogłabyś zrobić?
 • A gdyby ograniczenia zostały usunięte - czy by to pomogło?
 • A gdyby ograniczenia zostały usunięte - czy by to pomogło?
 • Jakie są zalety i wady z każdej opcji?
 • Jaki czynniki będziesz używać by zmierzyć swoje opcje?
 • Jakie są / jaka jest natura tych przeszkód?
 • Co musisz przestać robić by osiągnąć cel?

  4. Will & Way Forward (wola / droga naprzód) - Dzięki reflekcji i eksploracji natury problemu i opcje rozwiązania go, mamy teraz dobry sposób na jego rozwiązywanie. Jednak bywa zbyt często że pomimo wiedzy na temat rozwiązywania problemu stoimy w miejscu i nie podążamy za nim. Czy to strach? Brak motywacji? W tej ostatniej fazie, klient zobowiązuje się do podejmowanie konkretnych akcji by móc ruszyć w pogoni za celem. Tutaj wzmacniamy wolę klienta oraz i motywację. Dobre pytania:

 • Co i kiedy (do kiedy) teraz zrobisz? A co oprócz tego?
 • Co może Cię zapobiec/zaprzestać? Jak to pokonasz?
 • Co sprawi że będziesz nadal miał/miała motywację?

  Ostatecznie dodaj:

 • Kiedy (jak często) będziesz potrzebować przegląd postępów? (Jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc?) Dla dobra klienta, niech zobowiązuje się na przegląd postępu. To pozwoli by czuł się zobowiązany/-na do działania - oraz - pozwoli na zmianę działania jeśli zechce zmienić obecne podejście.


 • Rob Fantini, Redaktor Naczelny
  O MNIE Jako counsellor, pedagog i terapeuta PCT (person-centered therapy), piszę artykuły, nagrywam podcast, i prowadzę sesje coachingowe z klientami którzy poszukują zaufanego wsparcia w osiąganiu celach i zmian życiu prywatnym i zawodowym.

  Absolwent Uniwersytetu Toronto, OISE, i warszawskiego programu MBA na SGH, jestem autorem programu RPTx specjalizująca się w pomoc dla osób przeżywających gniewu redpill (red pill rage).

  Prowadzę lifecoaching.pl w Warszawie i w Częstochowie od 2017 r.